Про програму

Програмний продукт EPANET призначено для гідравлічного аналіза напірних трубопровідних мереж, а також для моделювання процесів трансформації хімічних сполук у воді. Наводимо огляд можливостей програми EPANET.

ГІДРАВЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ:

 • Відсутні обмеження на розмір трубопровідних мереж.
 • Втрати тиску можуть обчислюватись за формулами Хазена – Вільямса, Дарсі – Вайсбаха, або Чезі – Манінга.
 • Враховуються місцеві втрати тиску в фітингах та трубопровідній арматурі.
 • Моделюються насоси з постійною швидкістю обертання та з регулюванням частоти обертання робочого колеса.
 • Обчислюється енергоспоживання насосів та експлуатаційні витрати.
 • Моделюються різні типи трубопровідної арматури, в тому числі відсічні засувки, зворотні клапани, арматура для поступового регулювання тиску та витрати води.
 • Накопичувачі води можуть мати будь-яку форму (наприклад, діаметр може змінюватись з висотою).
 • Враховуються різні категорії вузлових витрат, кожна з яких може змінюватись у часі незалежно від інших.
 • Моделюється витікання води через насадки (форсунки та спрінклери).
 • Можуть використовуватись як прості керівні інструкції, які залежать від таймерів чи рівня води в ємності, так і більш складні алгоритми, які працюють на базі правил.

МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ:

 • Моделюється рух нереактивної мітки в системі трубопроводів на протязі певного відрізку часу.
 • Моделюється рух та концентрація реактивних сполук (наприклад, хлорорганічних сполук) на протязі певного відрізку часу.
 • Моделюється гідравлічний час знаходження води в мережі.
 • Визначається відсоток витрат води через певний вузол, який досягає інших вузлів на протязі певного відрізку часу.
 • Моделюються реакції в товщі води будь-якого ступеня та поверхневі реакції нульового чи першого ступеня.
 • Враховуються обмеження масопереносу в разі моделювання поверхневих реакцій.
 • Дозволяє встановити граничні концентрації для реакцій росту та розпаду.
 • Дозволяє встановити глобальні швидкості реакцій, які можуть бути окремо змінені для певного трубопроводу.
 • Забезпечується кореляція швидкості поверхневих реакцій та шорсткості труби.
 • Моделюються різні гідравлічні режими в накопичувачах: змішувач, витискувач, два резервуара.